Missie

V&V Support B.V. neemt haar verantwoordelijkheden ten aanzien van de kwaliteit van de geleverde diensten evenals de arbeidsomstandigheden en veiligheid van de eigen of Ingehuurde medewerkers serieus.

Het beleid van V&V Support B.V. is erop gericht om producten en diensten van een constante kwaliteit te leveren zonder dat dit ten koste gaat van veiligheid, gezondheid en het welbevinden van de werknemers en/of uitzendkrachten. V&V Support B.V. onderkent de noodzaak van continue aandacht voor de professionele ontwikkeling en biedt hiertoe dan ook de eigen medewerkers/uitzendkrachten mogelijkheden en faciliteiten hiertoe.