Welkom bij V&V Support BV

V&V Support B.V. neemt haar verantwoordelijkheden ten aanzien van geleverde diensten evenals de arbeidsomstandigheden en veiligheid van personeel. Het beleid van V&V Support B.V. is erop gericht om producten en diensten van constante kwaliteit te leveren zonder dat dit ten koste gaat van veiligheid, gezondheid en het welbevinden van het personeel.

V&V Support B.V. is uw bemiddelaar in personeel; werkgebieden in de beton-, grond-, water-, wegen-, spoorbouw en verticaal transport. Echter staat V&V Support B.V. ook open voor andere markten, mocht dit gewenst zijn.

V&V Support B.V. hecht een enorme waarde aan een goede klantrelatie.

V&V Support B.V. is in het bezit van een NEN 4400-1, VCU, ISO 9001:2015, PSO (Prestatieladder Sociaal Ondernemen) en Veiligheidsladder bedrijfscertificaten.
V&V Support B.V. kan vanuit verschillende kwaliteitsperspectieven met uw organisatie meedenken.